2020-04-20 Компютърно генерирана 3D визуализация на проекта

2019-09-16 Компютърно генерирана 3D визуализация на проекта

2019-06-27 Обществено обсъждане в съседство